Nová akcia

26.01.2011 22:45

Toto je popis ukážkovej akcie. Môžete ju ľubovoľne editovať, prípadne odstrániť.